PLUTO PLATFORM

LEARNING SYSTEM COMPLETELY

LOG IN

ABOUT US

ทำไมต้องเป็น PLUTO PLATFORM ? 

         ในโลกของวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกในยุคปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมและความคิดจากสมองของมนุษย์ซึ่งจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สภาวะโลกร้อนและมลพิษ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และที่กำลังเกิดปัญหาส่งผลกระทบในปัจจุบัน คือการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ระบบ Logistics และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอย่างรวดเร็วและเกิดเป็น “วิถีสังคมโลกยุคใหม่อย่างทันที”(New Normal) โดยจะต้องมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน IT มาสนับสนุนและเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไป

         ด้วยเหตุผลนี้บริษัท เจ้าพระยา อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จึงมีปณิธานมุ่งมั่น ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยฝีมือและมันสมองของคนไทย เพื่อคนไทยและสากลได้ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ในการส่งเสริมและพัฒนา ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร การศึกษา ระบบ Logistics และด้านอื่นๆ สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย และเราจะไม่หยุดพัฒนา

solutions

          PLUTO PLATFORM คือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ครบวงจร ด้วยนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารอันเป็นที่ยอมรับ เช่น PiStream Engine, SOCBOT ซึ่ง Platform ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ได้แก่ 1) Learning Management System (LMS) ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือสนับสนุนผู้ใช้งานทุกระดับ อาทิ ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ แบบครบวงจรตั้งแต่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 2) Virtual Classroom (VCR) ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับสร้างห้องเรียนเสมือนจริงคุณภาพสูง ที่สนับสนุนการสื่อสารทั้งภาพและเสียง การแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ การแชร์กระดานไวท์บอร์ด การสนทนาข้อความ รองรับการเรียนกลุ่มย่อย และอื่นๆ โดยสามารถเรียกใช้และยืนยันตัวตนผู้เรียนได้โดยผ่านระบบ LMS 3) Video Conferencing Systems ระบบการประชุมออนไลน์คุณภาพสูงที่สนับสนุนการสื่อสารทั้งภาพและเสียง ที่มีความปลอดภัย ยืดหยุ่น พร้อมเครื่องมือสนับสนุนการประชุมออนไลน์แบบครบครัน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้ง 3 ระบบหลักได้ถูกหลอมรวมกันอย่างลงตัวภายใต้ชื่อ PLUTO PLATFORM โดยมี Pistream เป็น Streaming Engine ในการบริหารจัดการเนื้อหาวิดีโอ เอกสิทธิ์เฉพาะและที่สุดแห่งระบบเข้ารหัสสัญญาณภาพวิดีโอ เสียง คมชัด อัตราการหน่วงสัญญาณต่ำ ใช้ทรัพยากรน้อยและไม่เปลืองพลังงาน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อีกทั้ง PLUTO PLATFORM ยังสามารถรองรับการทำงานขององค์กรในอนาคตทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ด้วยระบบบริหารสื่อวิดีโอ (Streaming System) , ระบบประชุมออนไลน์แบบ WebRTC Public Conferencing รวมถึงระบบความปลอดภัยและอื่นๆ

...
PISTREAM

       PISTREAM ระบบสื่อสารวีดีโอเอกสิทธิ์เฉพาะที่สุดแห่งระบบการเข้ารหัสสัญญาณภาพวีดีโอ เสียง คมชัด อัตราการหน่วงสัญญาณต่ำมาก ใช้ทรัพยากรน้อยไม่เปลืองพลังงาน เช่น สามารถเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอได้ทั้งแบบถ่ายทอดสด (Live) และแบบวิดีโอ สามารถนำส่งสัญญาณที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8K สามารถทำงานที่ความเร็วอินเตอร์เน็ตต่ำโดยไม่สูญเสียความละเอียดสามารถทำงานได้แบบมัลติโปรโตคอล HLS, RTMP เป็นต้น    

...
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

         ในการจัดการห้องเรียน คุณสามารถจัดการกิจกรรมและเนื้อหาในรายวิชาด้วยเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆ ให้คุณได้เปิดประสบการณ์ในการจัดการกิจกรรมในห้องเรียนของคุณอย่างง่ายดายด้วยตนเอง ได้แก่ การมอบหมายงาน การอัปโหลดไฟล์เอกสาร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การสร้างแบบทดสอบ และเครื่องมืออื่นๆ อีกหลากหลายที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการเรียนการสอนที่เสมือนจริง อีกทั้งมีระบบบริหารสมาชิก สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้หลายระดับ สามารถจัดหมวดหมู่ของหลักสูตรการเรียนการสอนได้ สามารถแสดงผลวิดีโอประกอบการเรียนการสอนด้วยความละเอียดสูงถึง 8K หรือมากกว่า ที่ช่องสัญญาณ 4 Mbps สามารถจัดการข้อสอบ/กำหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนได้หลายรูปแบบ และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

...
VIRTUAL CLASSROOM

       ระบบห้องเรียนเสมือน และระบบประชุมออนไลน์ที่ทรงพลัง มีเสถียรภาพสูงมาก ใช้ทรัพยากรน้อย เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมทั้งระบบตรวจจับเสียงและการเคลื่อนไหว แสดงสถานะของเหตุการณ์ และมีการเข้ารหัส SSL อย่างน้อย 256 bit เพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการทำงานอื่นๆ เช่น แสดงผลด้วยภาพและเสียงบนพื้นฐานของ WebRTC คุณภาพสูงความหน่วงต่ แสดงผลภาพวิดีโอจากเว็บแคมพร้อมกันสูงสุด 64 กล้อง สามารถแบ่งห้องย่อยเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มขณะมีการเรียนการสอนได้ สามารถแชร์ไวท์บอร์ดแบบผู้ใช้หลายคนเพื่อให้สามารถใช้ไวท์บอร์ดร่วมกันได้ สามารถสร้างแบบสำรวจและแสดงผลได้แบบเรียลไทม์

...
CONFERENCING

       ระบบประชุมออนไลน์แบบ WebRTC Public Conferencing สามารถแสดงผลด้วยภาพและเสียงบนพื้นฐานของ WebRTC คุณภาพสูงความหน่วงต่ำ ผ่าน Web Browser เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ถูก Disrupt จาก Trend ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา การจัดประชุม/สัมมนา หรือการฝึกอบรม ทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์สำหรับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทันต่อความท้าทายของโลกดิจิทัล

Features

FEATURES 

Learning Management System : LMS

Courses Management System : CMS

Virtual Classroom : VCR

Conferencing System

Streaming System

Support all devices

Supports all operating systems

security system

Etc.

THE APPROPRIATE 

School

University

Tutoring Institute

Training Institute

Business Training

Branch and Dealer training

Knowledge Management

Member management

Etc.

promotions

CCUs

7 THBper month

Streaming System

  • Storage 500 MB
  • Training and Service
Contact Us

CCUs

7 THBper month

Virtual Classroom

  • Storage 500 MB
  • Training and Service
Contact Us

Team

Our Team Researcher

...

Gen.Parnuvach Narkavong

Impack and Value Researcher Chaopraya Inter Holding Co.,Ltd.

...

Dr.Kridtanatach Rattanaphumpakdee

Researcher and Developer Chaopraya Inter Holding Co.,Ltd.
...

Parkpoom Aunarat

Social Researcher Chaopraya Inter Holding Co.,Ltd.
...

Tanaphot Paesuwan

Social Researcher ABCD(Thai) Co.,Ltd.
...

Natthiphon Rattanaphumpakdee

Social Researcher Chaopraya Inter Holding Co.,Ltd.
...

Tipwarin Rattanaphumpakdee

Public Affair Chaopraya Inter Holding Co.,Ltd.
...

Paisan Angathana

Public Affair AMB Co.,Ltd.
...

Sorapong Kitsopholpisan

Public Affair ABCD(Thai) Co.,Ltd.

Our CLients

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Village Health Volunteers

ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.)

GEN-H Health Hero

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

TV Direct Public Company Limited

สถาบันวิชาการ

NT ACADEMY

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(องค์การมหาชน)

Global Sustainable Tourism Criteria

Contact us

Our Address

Chaopraya Inter Holding Co.,Ltd.

223/2 Moo.7,Nakhonsawantok,

Moung,Nakhonsawan 60000,Thailand

Email

info@chaoprayainter.com

Call

0 9524 62544